Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

VAVRO Jozef

Dátum narodenia:24.04.1926
Evidenčné číslo:125482
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
31.07.1986 Bratislava XII. správa ZNB náčelník správy plukovník starobný dôchodok
01.08.1966 31.01.1969 Košice Správa ŠtB KS ZNB II. odbor zástupca náčelníka
01.02.1969 30.04.1969 Bratislava Hlavná správa ŠtB SSR I. odbor - KR náčelník
01.05.1969 30.06.1974 Bratislava Hlavná správa ŠtB SSR zástupca náčelníka
01.07.1974 Bratislava XII. správa ZNB zástupca náčelníka správy podplukovník