Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

VANÁK Milan

Dátum narodenia:07.06.1954
Evidenčné číslo:204844
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
Bratislava Správa ZNB hl.mesta Bratislavy a Zsl. kraja
31.12.1989 Bratislava XII. správa ZNB III. odbor 2. oddelenie starší referent nadporučík záloha pre prechodne nezaradených
01.11.1980 30.09.1981 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 5. oddelenie referent
01.10.1981 Bratislava XII. správa ZNB II. odbor Zvl. oddelenie starší referent nadstrážmajster