Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

VAKEŠ Pavel

Dátum narodenia:02.12.1945
Evidenčné číslo:161211
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
Praha VI. správa ZNB
31.12.1989 Bratislava XII. správa ZNB III. odbor 2. oddelenie starší referent major záloha pre prechodne nezaradených
01.02.1978 Bratislava XII. správa ZNB VI. odbor 2. oddelenie prekladateľ poručík