Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

VALJENT Gejza

Dátum narodenia:21.11.1943
Evidenčné číslo:149325
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
31.12.1989 Bratislava XII. správa ZNB II. odbor náčelník podplukovník záloha pre prechodne nezaradených
01.08.1966 31.07.1971 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 1. oddelenie referent
01.07.1974 Bratislava XII. správa ZNB IV. odbor 1. oddelenie starší referent poručík