Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

VAJDÍK Vladimír

Dátum narodenia:10.09.1959
Evidenčné číslo:215264
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
Bratislava Správa ZNB hl.mesta Bratislavy a Zsl. kraja
31.12.1989 Bratislava XII. správa ZNB III. odbor 7. oddelenie starší referent poručík záloha pre prechodne nezaradených
01.03.1983 Bratislava XII. správa ZNB V. odbor 2. oddelenie referent nadstrážmajster