Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

VAJDA Pavel

Dátum narodenia:30.05.1921
Evidenčné číslo:120451
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
30.06.1976 Bratislava XII. správa ZNB Analyticko-informačný a štatisticko-evidenčný odbor 2. oddelenie náčelník podplukovník starobný dôchodok
01.08.1966 30.06.1969 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 6. oddelenie starší referent
01.07.1969 30.06.1974 Bratislava Hlavná správa ŠtB SSR Odbor evidencie a štatistiky zástupca náčelníka
01.07.1974 Bratislava XII. správa ZNB Analyticko-informačný a štatisticko-evidenčný odbor 2. oddelenie náčelník podplukovník