Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

VAJDA Marián

Dátum narodenia:15.07.1956
Evidenčné číslo:202596
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
PÚ VB pre SSR
30.04.1982 Bratislava XII. správa ZNB IV. odbor 3. oddelenie referent podporučík Vlastná žiadosť
01.09.1979 Bratislava XII. správa ZNB IV. odbor 2. oddelenie referent nadstrážmajster