Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

URBÁNKOVÁ Božena

Rodné priezvisko:SLANÁ
Dátum narodenia:02.06.1933
Evidenčné číslo:120322
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
31.12.1988 Bratislava XII. správa ZNB V. odbor 2. oddelenie starší referent poručík starobný dôchodok
01.08.1966 31.07.1971 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB VI. odbor 2. oddelenie referent
01.08.1971 14.01.1973 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB VI. odbor 2. oddelenie referent
01.07.1974 Bratislava XII. správa ZNB VI. odbor 2. oddelenie technik nadpráporčík