Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

TIMKOVÁ Mária

Rodné priezvisko:MEČIAROVÁ
Dátum narodenia:25.02.1957
Evidenčné číslo:168372
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
31.12.1989 Bratislava XII. správa ZNB Organizačný a analytický odbor 1. oddelenie referent spisov práporčík záloha pre prechodne nezaradených
01.08.1976 Bratislava XII. správa ZNB Analyticko-informačný a štatisticko-evidenčný odbor 1. oddelenie administratívny pracovník strážmajster Prijatý(á)