Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

TIMKO Peter

Dátum narodenia:10.03.1956
Evidenčné číslo:180543
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
31.12.1989 Bratislava XII. správa ZNB II. odbor 2. oddelenie starší referent kapitán záloha pre prechodne nezaradených
01.09.1978 Košice Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 2. oddelenie referent
01.02.1980 Bratislava XII. správa ZNB IV. odbor 2. oddelenie referent nadstrážmajster