Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

TARDÍK Ivan

Dátum narodenia:12.07.1950
Evidenčné číslo:194566
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
Bratislava Ekonomická správa MV SSR
31.12.1989 Bratislava XII. správa ZNB Skupina obrany starší referent špecialista kapitán záloha pre prechodne nezaradených
01.10.1987 Bratislava XII. správa ZNB Ochranná príprava a obrana starší referent špecialista nadporučík