Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ŠANDALA Vladislav

Dátum narodenia:05.07.1958
Evidenčné číslo:200587
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
31.12.1989 Bratislava XII. správa ZNB II. odbor 4. oddelenie starší referent nadporučík záloha pre prechodne nezaradených
01.03.1979 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB Odbor letiskovej kontroly Sprievod čsl. civilných dopravných lietadiel starší referent
01.11.1980 Bratislava XII. správa ZNB IV. odbor 2. oddelenie referent nadstrážmajster