Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

SALOMONOVÁ Gizela

Rodné priezvisko:MIŽÚROVÁ
Dátum narodenia:31.07.1932
Evidenčné číslo:161516
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
31.10.1988 Bratislava XII. správa ZNB VI. odbor 2. oddelenie starší referent major starobný dôchodok
01.09.1971 30.06.1974 Bratislava Hlavná správa ŠtB SSR Odbor spravodajskej techniky technik
01.07.1974 Bratislava XII. správa ZNB VI. odbor 3. oddelenie prekladateľ nadporučík