Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ŠAJDÁK Dušan

Dátum narodenia:06.08.1941
Evidenčné číslo:197002
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
Praha VII. správa ZNB
31.12.1989 Bratislava XII. správa ZNB II. odbor 5. oddelenie starší referent major záloha pre prechodne nezaradených
01.09.1979 Bratislava XII. správa ZNB IV. odbor Vnútorná skupina starší referent nadporučík