Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

SABOPAL Imrich

Dátum narodenia:27.01.1921
Evidenčné číslo:120303
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
31.01.1978 Bratislava XII. správa ZNB Kádrová skupina starší referent major starobný dôchodok
01.08.1966 12.05.1968 Komárno Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB starší referent
13.05.1968 31.03.1969 Komárno Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie pasovej kontroly referent prechodne premiestnený
01.04.1969 30.06.1974 Bratislava Hlavná správa ŠtB SSR Personálny a školský odbor starší referent
01.07.1974 Bratislava XII. správa ZNB Kádrová skupina starší referent major