Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

SABO Jozef

Dátum narodenia:10.01.1956
Evidenčné číslo:217368
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
31.12.1989 Bratislava XII. správa ZNB I. odbor 3. oddelenie starší referent špecialista kapitán záloha pre prechodne nezaradených
01.01.1982 Bratislava XII. správa ZNB III. odbor 1. oddelenie starší referent podporučík Prijatý(á)