Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

REPÁR Milan

Dátum narodenia:31.05.1950
Evidenčné číslo:161282
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
Bratislava Krajská správa ZNB
31.12.1989 Bratislava XII. správa ZNB I. odbor 6. oddelenie vedúci starší referent špecialista major záloha pre prechodne nezaradených
01.07.1974 Bratislava XII. správa ZNB IV. odbor 1. oddelenie referent nadstrážmajster