Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

RAKÚS Dušan

Dátum narodenia:16.04.1957
Evidenčné číslo:219763
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
31.12.1989 Bratislava XII. správa ZNB II. odbor starší referent poručík záloha pre prechodne nezaradených
15.12.1982 Bratislava XII. správa ZNB IV. odbor 4. oddelenie referent strážmajster Prijatý(á)