Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

RAJNOHA Pavol

Dátum narodenia:01.05.1954
Evidenčné číslo:199730
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
PÚ VB pre SSR
Bratislava XII. správa ZNB IV. odbor 2. oddelenie starší referent nadporučík
01.03.1976 Bratislava XII. správa ZNB IV. odbor 1. oddelenie referent nadstrážmajster
01.03.1983 Bratislava Ekonomická správa MV SSR