Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

RAJČOK Ján

Dátum narodenia:09.03.1955
Evidenčné číslo:199729
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
PÚ VB pre SSR
31.12.1989 Bratislava XII. správa ZNB I. odbor 8. oddelenie starší referent špecialista kapitán záloha pre prechodne nezaradených
01.03.1976 Bratislava XII. správa ZNB VI. odbor 2. oddelenie referent nadstrážmajster