Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

RADIČOVÁ Eva

Rodné priezvisko:POKRIVKOVÁ
Dátum narodenia:30.12.1956
Evidenčné číslo:168374
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
30.04.1979 Bratislava XII. správa ZNB Vnútorný odbor administratívny pracovník nadstrážmajster Vlastná žiadosť
01.08.1976 Bratislava XII. správa ZNB Vnútorný odbor administratívny pracovník strážmajster Prijatý(á)