Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

RABAJDA Michal

Dátum narodenia:05.04.1923
Evidenčné číslo:120274
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
30.04.1978 Bratislava XII. správa ZNB VI. odbor Vnútorná skupina starší referent major starobný dôchodok
01.08.1966 31.03.1969 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB VI. odbor Vnútorná skupina referent hospodár
01.04.1969 30.06.1974 Bratislava Hlavná správa ŠtB SSR Odbor spravodajskej techniky starší referent
01.07.1974 Bratislava XII. správa ZNB VI. odbor Vnútorná skupina starší referent major