Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

LETOŠŤÁK Ľudovít

Dátum narodenia:20.07.1940
Evidenčné číslo:151634
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.07.1967 31.10.1968 III. správa OdVKR VVO Trenčín OVKR 7. cestnej mostnej brigády Hodonín RVKR 78. cestného špeciálneho mostného práporu Štúrovo starší referent nadporučík
01.11.1968 30.09.1969 III. správa OdVKR VVO Trenčín OVKR KVS Bratislava RVKR Civilného priľahlého prostredia Bratislava starší referent nadporučík
01.10.1969 31.12.1975 III. správa OdVKR VVO Trenčín OVKR KVS Bratislava RVKR 1. pobočky Vojenského projektového ústavu Bratislava starší referent major