Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

LEKAVÝ Miloslav

Dátum narodenia:29.08.1927
Evidenčné číslo:142423
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.12.1964 30.04.1969 III. správa OdVKR VVO Trenčín OVKR 7. cestnej mostnej brigády Hodonín referent poručík