Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

PALÚCH Rudolf

Dátum narodenia:29.01.1929
Evidenčné číslo:122935
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
Bratislava XII. správa ZNB Vnútorný odbor tajomník prekladateľ kapitán
01.08.1966 31.03.1969 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB Štatisticko-evidenčné oddelenie starší referent
01.09.1972 30.06.1974 Bratislava Hlavná správa ŠtB SSR Vnútorný odbor starší referent
01.07.1974 Bratislava XII. správa ZNB Vnútorný odbor Hospodársko- finanč. odd. tajomník prekladateľ kapitán
01.03.1975 Banská Bystrica Krajská správa ZNB