Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

PALIŠIN Ján

Dátum narodenia:23.01.1961
Evidenčné číslo:215227
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
Pezinok PÚ VB pre SSR
31.12.1989 Bratislava XII. správa ZNB I. odbor 6. oddelenie starší referent poručík záloha pre prechodne nezaradených
01.03.1983 Bratislava XII. správa ZNB IV. odbor 3. oddelenie referent nadstrážmajster