Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

PAČIKOVSKÁ Božena

Dátum narodenia:21.03.1936
Evidenčné číslo:115956
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
Bratislava Správa ZNB hl.mesta Bratislavy a Zsl. kraja
31.12.1989 Bratislava XII. správa ZNB III. odbor 2. oddelenie starší referent major záloha pre prechodne nezaradených
01.06.1969 30.11.1969 Bratislava Hlavná správa ŠtB SSR Odbor evidencie a štatistiky referent spisov
01.12.1969 28.02.1973 Bratislava Hlavná správa ŠtB SSR Odbor evidencie a štatistiky referent
01.01.1981 Bratislava XII. správa ZNB V. odbor 2. oddelenie starší referent nadporučík