Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

PAČESA Jozef

Dátum narodenia:10.09.1927
Evidenčné číslo:122931
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
31.12.1986 Bratislava XII. správa ZNB II. odbor zástupca náčelníka plukovník starobný dôchodok
01.08.1966 20.07.1969 Lučenec Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB starší referent
21.07.1969 15.09.1969 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB II. odbor referent
16.09.1969 31.10.1969 Lučenec Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB starší referent
01.11.1969 31.12.1969 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 6. oddelenie starší referent
01.01.1970 31.05.1970 Lučenec Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB starší referent
01.06.1970 30.06.1971 Zvolen Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB starší referent
01.04.1971 30.04.1971 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 6. oddelenie starší referent
01.07.1971 30.06.1974 Bratislava Hlavná správa ŠtB SSR I. odbor - VS referent
01.07.1974 Bratislava XII. správa ZNB II. odbor 1. oddelenie náčelník major