Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

LEHNER Marián

Dátum narodenia:18.09.1960
Evidenčné číslo:238847
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.08.1989 Komárno Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB starší referent neukončil do 31.12.1989