Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

PAČES Vít

Dátum narodenia:12.08.1957
Evidenčné číslo:181730
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
PÚ VB pre SSR
Bratislava XII. správa ZNB II. odbor Zvl. oddelenie starší referent špecialista nadporučík
01.09.1978 Bratislava XII. správa ZNB VI. odbor 2. oddelenie technik nadstrážmajster
01.10.1988 30.11.1988 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 5. oddelenie starší referent špecialista
01.12.1988 31.12.1989 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 4. oddelenie starší referent špecialista