Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

FERENCOVÁ Elvíra

Rodné priezvisko:KRENICKÁ
Dátum narodenia:22.12.1951
Evidenčné číslo:199099
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.03.1989 Trebišov Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB referent spisov neukončila do 31.12.1989