Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

FEDORKOVÁ Vlasta

Rodné priezvisko:BIĽANSKÁ
Dátum narodenia:05.08.1965
Evidenčné číslo:222023
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
15.08.1983 Humenné Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB referent spisov neukončila do 31.12.1989