Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

BABINCOVÁ Anna

Rodné priezvisko:TKÁČOVÁ
Dátum narodenia:08.08.1965
Evidenčné číslo:238837
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
15.07.1989 Bratislava II Správa ŠtB KS ZNB Vysunuté pracovisko S-ŠtB referent spisov neukončila do 31.12.1989