Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

OSUSKÝ Viliam

Dátum narodenia:23.02.1922
Evidenčné číslo:125327
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
28.02.1978 Bratislava XII. správa ZNB VI. odbor 5. oddelenie technik major starobný dôchodok
01.08.1966 31.03.1969 Košice Správa ŠtB KS ZNB VI. odbor 2. oddelenie náčelník
01.04.1969 30.09.1973 Bratislava Hlavná správa ŠtB SSR Odbor spravodajskej techniky starší referent
01.10.1973 30.06.1974 Bratislava Hlavná správa ŠtB SSR Odbor spravodajskej techniky Oddelenie kriminálno-technickej expertízy technik
01.07.1974 Bratislava XII. správa ZNB VI. odbor 5. oddelenie technik major