Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

OSTROŽLÍK Slavomír

Dátum narodenia:30.03.1959
Evidenčné číslo:206850
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
PÚ VB
31.12.1989 Bratislava XII. správa ZNB II. odbor 1. oddelenie starší referent nadporučík záloha pre prechodne nezaradených
01.09.1980 Bratislava XII. správa ZNB IV. odbor 1. oddelenie referent nadstrážmajster