Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ZAJAC Ján

Dátum narodenia:06.05.1965
Evidenčné číslo:223692
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.05.1987 Rožňava Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB referent neukončil do 31.12.1989