Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ŠANDALA Jozef

Dátum narodenia:23.03.1961
Evidenčné číslo:212544
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.03.1989 Rožňava Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB starší referent neukončil do 31.12.1989