Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

OSTROŽLÍK Silvester

Dátum narodenia:01.01.1924
Evidenčné číslo:120194
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
31.01.1979 Bratislava XII. správa ZNB IV. odbor Vnútorná skupina operačný dôstojník major starobný dôchodok
01.08.1966 31.07.1971 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 1. oddelenie starší referent
01.08.1971 30.06.1974 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 1. oddelenie starší referent
01.07.1974 Bratislava XII. správa ZNB IV. odbor Vnútorná skupina operačný dôstojník major