Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

OREČNÝ Štefan

Dátum narodenia:23.11.1956
Evidenčné číslo:181728
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.05.1985 Poprad Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB starší referent neukončil do 31.12.1989