Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

IMRICH Jaroslav

Dátum narodenia:08.08.1946
Evidenčné číslo:179499
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.03.1989 Stará Ľubovňa Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB starší referent neukončil do 31.12.1989