Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ORIHEL Miloš

Dátum narodenia:24.11.1964
Evidenčné číslo:223488
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
Pezinok PÚ VB pre SSR
31.12.1989 Bratislava XII. správa ZNB III. odbor 3. oddelenie starší referent podpráporčík záloha pre prechodne nezaradených
01.03.1986 Bratislava XII. správa ZNB Vnútorný odbor Hospodárske odd. vodič - mechanik nadstrážmajster