Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ORAVEC Jozef

Dátum narodenia:12.10.1961
Evidenčné číslo:216406
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
Pezinok PÚ VB pre SSR
31.12.1984 Bratislava XII. správa ZNB IV. odbor 4. oddelenie referent nadstrážmajster Vlastná žiadosť
01.09.1983 Bratislava XII. správa ZNB IV. odbor 4. oddelenie referent nadstrážmajster