Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ORAVEC František

Dátum narodenia:27.10.1931
Evidenčné číslo:120189
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
31.05.1987 Bratislava XII. správa ZNB III. odbor 3. oddelenie starší referent špecialista major starobný dôchodok
01.08.1966 30.09.1966 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 3. oddelenie referent
01.10.1966 30.06.1969 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB Vnútorné oddelenie starší referent
01.06.1974 30.06.1974 Bratislava Hlavná správa ŠtB SSR III. odbor - KR 3. oddelenie referent
01.07.1974 Bratislava XII. správa ZNB III. odbor 3. oddelenie starší referent major