Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ONTKO Jaroslav

Dátum narodenia:12.06.1955
Evidenčné číslo:213764
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
31.12.1989 Bratislava XII. správa ZNB III. odbor 4. oddelenie starší referent špecialista kapitán záloha pre prechodne nezaradených
01.10.1980 Bratislava XII. správa ZNB VI. odbor 4. oddelenie technik podporučík Prijatý(á)