Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ONDRUŠEK Milan

Dátum narodenia:06.06.1959
Evidenčné číslo:210919
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
Bratislava V. správa ZNB VII. odbor Oddiel LIPA
Bratislava XII. správa ZNB II. odbor 2. oddelenie starší referent podpráporčík
01.09.1982 Bratislava XII. správa ZNB IV. odbor 2. oddelenie referent nadstrážmajster
01.09.1986 Praha Vysoká škola ZNB