Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ONDÁŠ Ján

Dátum narodenia:03.03.1954
Evidenčné číslo:199726
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
PÚ VB pre SSR
31.12.1979 Bratislava XII. správa ZNB VI. odbor 3. oddelenie referent podporučík
01.03.1976 Bratislava XII. správa ZNB VI. odbor 3. oddelenie referent nadstrážmajster
01.01.1980 Košice Správa ŠtB KS ZNB VI. odbor 1. oddelenie referent
01.08.1983 30.09.1983 Košice Správa ŠtB KS ZNB VI. odbor 1. oddelenie referent
01.10.1983 31.12.1987 Košice Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 1. oddelenie referent