Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

EIBICHTOVÁ Denisa

Dátum narodenia:21.02.1971
Evidenčné číslo:237125
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.07.1989 30.11.1989 Poprad Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB referent spisov