Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ONDÍK Peter

Dátum narodenia:24.09.1948
Evidenčné číslo:198616
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
Bratislava Mestská správa VB
31.12.1989 Bratislava XII. správa ZNB III. odbor 7. oddelenie starší referent kapitán záloha pre prechodne nezaradených
01.02.1975 Bratislava XII. správa ZNB VI. odbor 3. oddelenie referent nadstrážmajster