Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

LEVICKÝ Aladár

Dátum narodenia:01.02.1933
Evidenčné číslo:154899
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.10.1967 31.10.1968 III. správa OdVKR VVO Trenčín OVKR KVS Bratislava RVKR 64. tankového pluku Levice starší referent major
01.11.1968 31.01.1971 III. správa OdVKR VVO Trenčín OVKR 13. tankovej divízie Topoľčany RVKR 64. tankového pluku Levice starší referent major
01.02.1971 31.07.1978 III. správa OdVKR VVO Trenčín OVKR 13. tankovej divízie Topoľčany referent major
01.08.1978 31.07.1981 III. správa OdVKR VVO Trenčín OVKR 13. tankovej divízie Topoľčany starší referent podplukovník
01.08.1981 31.07.1983 III. správa OdVKR VVO Trenčín OVKR 13. tankovej divízie Topoľčany referent podplukovník
01.08.1983 31.07.1989 III. správa OdVKR VVO Trenčín OVKR 13. tankovej divízie Topoľčany RVKR 64. tankového pluku Levice starší referent podplukovník