Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

OBSELKOVÁ Mária

Dátum narodenia:23.04.1950
Evidenčné číslo:192287
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
neplatená záloha
31.08.1976 Bratislava XII. správa ZNB Analyticko-informačný a štatisticko-evidenčný odbor 2. oddelenie administratívny pracovník nadstrážmajster Vlastná žiadosť
17.10.1969 30.11.1969 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 6. oddelenie administratívny pracovník
01.12.1969 09.05.1971 Bratislava Hlavná správa ŠtB SSR Odbor evidencie a štatistiky administratívny pracovník
01.06.1972 10.03.1974 Bratislava Hlavná správa ŠtB SSR Odbor evidencie a štatistiky administratívny pracovník
16.09.1974 Bratislava XII. správa ZNB Analyticko-informačný a štatisticko-evidenčný odbor 2. oddelenie administratívny pracovník strážmajster